[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning


  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน
นับย้อนเมื่อ พ.ศ. 2525 สภาตำบลทุ่งไชยรับหลักการได้นำโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลและจัดตั้งคณะทำงานสำรวจความต้องการของประชาชน ภายใต้การของ นายพร โปร่งจิต กำนันตำบลทุ่งไชยและ นายสมชาย กันตรง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งไชยพัฒนานุสรณ์ ในฐานะเลขานุการสภาตำบล ในขณะนั้น (ปัจจุบันทั้งสองท่านเสียชีวิตแล้ว) 
พ.ศ 2526 สภาตำบลทุ่งไชยจัดหาที่ดินสำหรับตั้งโรงเรียน ได้ที่ดินสาธารณทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านหนองมะฮาดและได้เสนอเรื่องไปทางจังหวัด จังหวัดได้บรรจุเข้าแผนการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ 2528 สภาตำบลทุ่งไชยได้เสนอจัดตั้งโรงเรียนไปยังจังหวัดอีกครั้งหนึ่งและเสนอเรื่องไปยังกรมสามัญศึกษาอีกทางหนึ่ง
พ.ศ 2529 โรงเรียนกำแพงได้ขอเสนอเปิดหน่วยเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งไชยและสภาตำบลได้ให้ความร่วมมือและได้ประสานงานกับกรมสามัญศึกษาเพื่อขอเปิดหน่วยเรียน กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดหน่วยเรียนในเดือน กรกฏาคม พ.ศ 2529 โรงเรียนกำแพงไม่สามารถดำเนินการได้ทันจึงขอระงับไว้ก่อน
พ.ศ 2530 กรมสามัญศึกษา สั่งให้เปิดหน่วยเรียนที่บ้านทุ่งไชย โรงเรียนกำแพงจึงสั่งให้คณะครู ประกอบด้วย นายสุขิน โตมร , นายดำรง ภุมมาและนายมนูญ จันทร์ซ้าย ประสานงานกับสภาตำบลเปิดหน่วยเรียนโรงเรียนกำแพงที่โรงเรียนบ้านทุ่งไชยพัฒนานุสรณ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ 2530 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 64 คน
21 มกราคม 2531 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา 16 มกราคม 2531 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา เปิดสถานที่เรียนครั้งแรก โดยอาศัยอาคารเรียน โรงเรียนบ้าน ทุ่งไชยพัฒนานุสรณ์ เปิดที่เรียนอาคารชั่วคราว มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 119 คน รับโอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 64 คน จากหน่วยเรียนโรงเรียนกำแพง เข้ามาสมทบจึงมีนักเรียนจำนวน 183 คน มีครู 7 คน นักการภารโรง 2 คน

โดยมี นายวิชัย จันทร์เทพา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
31 สิงหาคม 2531 กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาเป็นโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
โดยใช้ตราพระราชทานประจำพระองค์ "ภปร." เป็นตราประจำโรงเรียน ใช้สี "น้ำเงิน" แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ กับสี "เหลือง" แทนวันประสูตรของในหลวง เป็นสีประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือ "ดอกทองกวาว" ซึ่งภายในบริเวณโรงเรียนก็ปลูกต้นทองกวาวเป็นจำนวนมากและใช้คำขวัญประจำโรงเรียนที่เป็นคำขวัญพระราชทานแก่โรงเรียนจัดตั้งขึ้นในการเฉลิมพระเกียรติว่า "รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ"
 
ปรัชญาโรงเรียนคือ "ปัญญา โลกสะมิ ปัชโชโต" หมายถึงปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2531 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนมาที่โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก บ้านหนองมะฮาดในปัจจุบัน
ปัจจุบัน (พ.ศ 2559) โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก มีอายุ 23 ปีเศษ

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 10 กันยายน 2559 20:24 | เขียนโดย Super User | ฮิต: 4561
1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
2. พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้ได้มาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และปลอดจากสิงเสพติดให้โทษ
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
7. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน
8.พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

วิสัยทัศน์/ปรัชญา
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้กับผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
ปรัชญา ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
 

อาคารสถานที่

รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเรียน ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
อาคารเรียน 
แบบ 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
อาคารเรียน 
แบบ 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534
อาคารเรียน 
แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531
อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539
บ้านพักครู 
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531