ชื่อ - นามสกุล :นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา